Isabelle Reynders DARK ECOLOGY

• Isabelle Reynders DARK ECOLOGY In haar ‘master’project ging Isabelle Reynders op zoek naar een nieuwe esthetiek, een nieuwe verhaalvertelling voor thema’s als ‘de klimaatverandering’, ‘het antroposceen’ en ‘de zesde massa-extinctie’. Gebaseerd op het boek ‘Dark Ecology -for a logic of future coexistence’ van T.Morton, zijn de werken uitdrukkingen van enkele concepten die de filosoof aanbrengt als instrumenten, om die noodzakelijk radicale veranderingen te kunnen denken. De fotografische beelden zijn genomen in de jungles van Misiones, in Argentinië en Brazilië. Ze verzetten zich tegen de demystificatie van de ‘natuur’, ze verwerpen het eigenlijke concept van ‘natuur’ en het daarbij horende onderscheid van ‘natuur en cultuur’. Dit doorheen een perceptuele alsook materiële ervaring. De materialiteit van het kunstobject in zijn omgeving -de dragers van het werk, bevragen concepten als ‘duurzaamheid’ en ‘vergankelijkheid’ e.a. De werken trachtten in interactie te treden met de toeschouwer met als doel: Na te denken over een toekomstige co-existentie (met onze omgeving en mede-leven), en wel een co-existentie die niet beperkt wordt door onze huidige concepten. De tentoonstelling toont het project in constructie, veranderlijk van vorm, onaf. Ecologie verhaalt over de dynamische wisselwerking en onderlinge samenhang van levende en niet-levende elementen op verschillende niveau’s. Ecologie verhaalt over interacties, met elkaar en omgeving. Doorheen de duur van de tentoonstelling blijft het werk onderhevig aan verandering. De tentoonstelling als installatie biedt mogelijkheid tot interactie, actie, discussie, … Dit op een organische -lees: van nature voortvloeiend uit de ontwikkelingen- wijze. Van 16/09 tot 21/10

Comments